Covid-19

För att undvika trängsel kommer resultatredovisningen bara finnas digital på hemsidan under menyval RESULTAT 2021

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande hög i Sverige. Den senaste månaden syns dock en tydlig
nedgång vilket är mycket positivt men vi får inte glömma att nedgången är från mycket höga nivåer.
Vi vill också ta tillfället i akt att uppmana alla att vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationen skyddar dig
från att bli sjuk och minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar till att minska
smittspridningen i hela samhället på sikt, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna gå tillbaka till
normala liv.
Håll dig uppdaterad på och följ myndigheternas information. www.krisinformation.se är en utmärkt
samlingssida som samlar information från många myndigheter.
Vi bevakar läget och följer smittskyddsmyndighetens rekommendationer. Ev. kan starttiden flyttas för att hålla ner antal startande som vistas i startfållan samtidigt. Info om detta kommuniceras innan start, vid nummerlapps uthämtning och i start/mål området.
Visa omtanke mot dig själv och andra.