Information

 

Tanumsloppet är en del av Tanums IF.

SÖNDAGEN DEN 5/7 2015, samma år som TIF fyllde 80år, anordnades

E6-LOPPET(Gång, löpning och rullskidor) genom VÄRLDSARVET TANUM.

Året efter såg Tanumsloppet sitt ljus