Seedning till Alliansloppet

42km klassen är seedningsgrundande till Alliansloppet