Deltagarvillkor

OBS! Det är egna rullskidor med godkända klass 2 hjul som gäller, dvs inga låneskidor. Samt godkända stavspetsar med 30 mm truga enligt de nya reglerna!


Tävlingsdatum och plats
12 och 13 AUGUSTI 2023
Föranmälan 1 Maj – 8 Aug 2023

Anmälan
Se Anmälan 

Efteranmälan(Endast Motionsklass.)
Efteranmälan till förhöjd avgift sker på plats vid nummerlappsutdelningen:
Lördag 12/8 & Söndag 13/8 från kl 9:00  (senast 90 minuter före start till det lopp du avser att deltaga i)
Betalning sker genom Betalkort, Swish eller kontant.

Uthämtning nummerlappar
Sker vid Tedacthuset från kl 9:00 på Tävlingsdagen (senast 60 minuter före start till det lopp du avser att deltaga i)
Nummerlappen skall fästas på bröstet.

Startförfarande
Deltagarinformation kommer att ske via speaker i startområdet strax före start.

Start- och målområde
På vägen utanför Tedacthuset

Parkering
Vid SkogensHus och Grusplan Riksvägen/Kvarnvägen

Omklädning
TedactivGym och Sparvallen

PM för SM

Regler
I rullskidklassen på söndag 13/8 gäller klassisk stil, godkända träningshjul (Klass 2) enl. Svenska skidförbundets rekommendationer (Info om hjul) samt hjälm och glasögon.
OBS! För deltagare på lördag Fristil är det egna skidor med valfria hjul som gäller.

Säkerhet
Alla deltagare måste enligt SSFs reglemente använda täckande hjälm (cykelhjälm) och skyddsglasögon (splitterfritt glas).
Vi vill göra alla deltagare uppmärksamma på att nya regler gällande stavspetsar träder i kraft 1 juli 2022.
SSF:s Regel 396.2.6
Stavar för längdskidåkning med trugor för längdskidåkning skall användas. Alternativt skall trugor med rigida säkerhetsskydd i plast med diametern ≥ 30 mm användas. Skydden måste vara placerade maximalt 45 mm ovanför metallspetsen.
Regeln träder i kraft från och med 2022-07-01.
I bifogad länk finns information gällande nya regler för stavspetsar sommaren 2022:
https://www.skidor.com/idrotter/langdakning/nyheter/2022/2022-05-24-information-gallande-nya-tavlingsregler-sommaren-2022
Svenska skidförbundets regler i sin helhet finner du här: https://www.skidor.com/idrotter/langdakning/tavling/regler-och-riktlinjer
Genom din anmälan till något av Tanumsloppets rullskidlopp åtar du dig att följa såväl tävlingsreglerna som instruktioner från tävlingens funktionärer.
Allt tävlande sker på egen risk.

Banmarkeringar
BLÅ vägmarkering

Vätskekontroll
vid målgång och före varvning på Söndag.

Nedskräpning
Nedskräpning på banan kommer leda till diskvalificering.

Seedning Vasaloppet
För seedning krävs 40 km.

Banan
Lätt kuperad

Kontakt Info
(länk till Information).