Deltagarvillkor


Tävlingsdatum och plats
13 och 14 AUGUSTI 2022
Föranmälan 15 Maj – 5 Aug 2022

Anmälan
Anmälan Fristil Lördag
Anmälan Klassiskt Söndag

Efteranmälan
Efteranmälan till förhöjd avgift sker på plats vid nummerlappsutdelningen:
Lördag 13/8 & Söndag 14/8 från kl 9:00  (senast 90 minuter före start till det lopp du avser att deltaga i)
Betalning sker genom Betalkort, Swish eller kontant.

Uthämtning nummerlappar
Sker vid Tedacthuset från kl 9:00 på Tävlingsdagen (senast 60 minuter före start till det lopp du avser att deltaga i)
Nummerlappen skall fästas på bröstet.

Startförfarande
Deltagarinformation kommer att ske via speaker i startområdet strax före start.

Start- och målområde
På vägen utanför Tedacthuset

Parkering
Vid SkogensHus och Grusplan Riksvägen/Kvarnvägen

Omklädning
TedactivGym och Sparvallen

Låneskidor
Låneskidor från Skigo till seniorklasserna H/D 21 på söndagens rullskidtävling. Uthämtning och återlämning av låneskidor görs till Skigos tält/buss i tävlingscentrum.

Regler
I rullskidklassen på söndag 14/8 gäller klassisk stil, godkända träningshjul (Klass 2) enl. Svenska skidförbundets rekommendationer (Info om hjul) samt hjälm och glasögon.
OBS! För deltagare på lördag Fristil är det egna skidor med valfria hjul som gäller.

Säkerhet
Alla deltagare måste enligt SSFs reglemente använda täckande hjälm (cykelhjälm) och skyddsglasögon (splitterfritt glas).
Vi vill göra alla deltagare uppmärksamma på att nya regler gällande stavspetsar träder i kraft 1 juli 2022.
SSF:s Regel 396.2.6
Stavar för längdskidåkning med trugor för längdskidåkning skall användas. Alternativt skall trugor med rigida säkerhetsskydd i plast med diametern ≥ 30 mm användas. Skydden måste vara placerade maximalt 45 mm ovanför metallspetsen.
Regeln träder i kraft från och med 2022-07-01.
I bifogad länk finns information gällande nya regler för stavspetsar sommaren 2022:
https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/foljoss/aktuelltlangdakning/2022/informationgallandenyatavlingsreglersommaren2022/
Svenska skidförbundets regler i sin helhet finner du här: https://www.skidor.com/globalassets/langdakning/dokument/tavlingarrangemang/regler/2021/tavlingsregler-langdakning-2021_1.pdf
Genom din anmälan till något av Tanumsloppets rullskidlopp åtar du dig att följa såväl tävlingsreglerna som instruktioner från tävlingens funktionärer.
Allt tävlande sker på egen risk.

Banmarkeringar
BLÅ vägmarkering

Vätskekontroll
vid målgång och före varvning på Söndag.

Nedskräpning
Nedskräpning på banan kommer leda till diskvalificering.

Seedning Vasaloppet
För seedning krävs 40 km.

Banan
Lätt kuperad

Kontakt Info
(länk till Information).